De lange vingers van Marijke.

Gepubliceerd op 4 november 2022 om 14:08

De lange vingers van Marijke.

Marijke wilde een taart bakken voor haar bezoek. Ze had een recept uitgezocht en de ingrediënten waren ingekocht. Ik was een van de gelukkige bezoekers die uiteindelijke de taart mocht proeven.

Marijke ging met het recept aan de slag. In het recept stond doop de helft van de lange vingers in een likeur en leg ze in een taartschaal.

Tja, en daar ontstond een discussie. Gebruik je dan maar de helft van het pak lange vingers of doop je de lange vingers één voor één voor de helft in de likeur?

Hoewel in de praktijk dit maar een minimaal effect heeft, geeft het wel heel mooi aan dat onze breinen niet hetzelfde werken. In dit geval ging het alleen om een discussie met vrouwen, waarvan je dus weet dat de linker en de rechterhersenhelft verbonden zijn met elkaar, waardoor zij dingen anders zien en beleven dan heren. Bij heren is hun hersenhelften meer gescheiden van elkaar en lossen zij vragen en problemen in de ene of de andere hersenhelft op.

In dit geval ging het dus alleen om vrouwen, waaruit blijkt dat ook zij verschillend het “probleem” kunnen benaderen.

Dat geldt dus ook voor hele andere dingen in het leven en niet alleen voor een recept. Jij ziet de dingen op jouw manier omdat jij een andere ervaring hebt dan ik. Omdat jij geleerd hebt hoe je dingen op jouw manier kunt bereiken en benaderen. Ik heb het anders geleerd, ondanks dat wij in dezelfde klas gezeten hebben, met dezelfde leerkrachten etc.

Dit geldt ook voor het investeren in projecten, aandelen, bitcoins etc. Je hebt er misschien nog geen ervaring mee, waardoor je er blanco tegenover staat.

Heb je in een goede bui jaren geleden Bitcoins gekocht, dan heb je er nu naar alle waarschijnlijkheid een goede ervaring mee.

Heb je jaren geleden geen Bitcoins gekocht, dan heb je daar nu mogelijk spijt van.

Dat beïnvloedt allemaal jouw beslissingen op dit moment.

Maar vergeet vooral je opvoeding hier niet in. Als jullie vroeger erg zuinig moesten zijn, kan dat zijn weerslag hebben op de dag van vandaag. Maar je kunt er ook van overtuigd zijn, dat jij het WEL gaat maken.

Een recept is op meerdere manieren te interpreteren, maar dat geldt voor alle investeringen die je doet (tijd, energie, geld, etc. ) Waarom jij de dingen anders interpreteert dan een ander, hangt van factoren af. Maar dat betekent niet dat jouw interpretatie verkeerd is. Nog die van de ander. Je hoeft je er alleen niet door te laten leiden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.